วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ของขึ้นชื่อในนาคู

กระเป๋าลูกปัดเป็นกระเป้าที่ร้อยด้วยลูกปัดสวยงามมีหลายสี แต่ละสีมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน

ส่วนใหญ่จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยก่อน ติดต่อไดที่นางทองบ่อกุลชื่อ

กลุ่มผลิตลูกปัดอยู่ที่ บ้านเลขที่68หมู่8บ้านหินลาดใหม่ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์46160กล่องกรดาษชําระ

นําลูกปัดมาร้อยใหเป็นกล่อง มี

หลากหลายสีใหเลือก ราคากล่องละ 100 -150บาท ขึ้ไปมีหลายสตาย ติดต่อได้ที่ นางทองบ่อ กุลชื่อผลิตลูกปัดอยู่ที่บ้านเลขที่68หมู่8บ้านหินลาดใหม่ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
แกะสลักหิน

ผลิตภัณฑ์แกะสลักหิน แกะเป็นรูปพระพุทธรูป รูปเหมือนจากภาพขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง มีช่างที่ฝีมือ

ประณีต ชานาญงาน และสวยงามราคาขึ้นอยู่กับขนาดและสินค้าเคยได้รับรางวัลดีเด่นประจําปี พ.ศ 2544

กลุ่มแกะสลักหินบ้านนากระเดา59หมู่ 6บ้านากระเดาพัฒนาต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กฬสินธุ์46160 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ใช้ได้ในของตกแต่งบ้านของที่ระลึกของฝาก ใช้ใยบัวผ้าในการประดิษฐ์ ผลิตโดยกลุ่มดอกไม้จากผ้าใยบัว

19น้ำคําหมู่6ตําบลภูแล่นช้างอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์46160 ติดต่อได้ที่นางเมียนศิลษ์ เตรียมกรม

ดอกไมประดับจากเศษผ้าไหม
เป็นงานฝีมือที่มีความระเอียดอ่อน เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สวยงามอย่างมามาย ใช้สําหรับประดับตกแต่งมี
หลากหลายแบบหลากหลายสีได้เลือกได้ชม แล้วราคาก็ยอมเยาว์ ถูกมาก ขายส่ง ทําจากเศษผ้าไหม,ลวด,
เกสรดอกไม้เทียมลกาว ขายส่ง20บาท ขายปลีก 25 บาท ติดต่อได้โดย นางมะลิ ศรีสุข150/1หมู่9บ้านสาย
น้ำคํา ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น